top of page

חזרה לפרקים

מדעי הרפואה

רפואה מוטת מין ומגדר

podcast

פרופ' מרק גלזרמן, מבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב מייסד ויושב ראש "החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר"


הרפואה מוטת מין ומגדר החלה את דרכה לפני כ-30 שנה אבל בעשור האחרון תפסה תאוצה אדירה ומהווה מהפך בעולם הרפואה על כל הדיסציפלינות שבו. דורות של רופאים התעלמו מהשוני הפיזיולוגי ומהשוני המגדרי בין נשים וגברים. לא רק איברי הרבייה מתפקדים באופן שונה בגברים ובנשים, אלא במידה זו או אחרת קיים שוני בתפקודן של רוב מערכות הגוף. גברים ונשים שונים בהרכב הכרומוזומים ובביטוי הגנים, קיים שוני באנטומיה, במערכת ההורמונלית, מערכת העיכול והמערכת החיסונית, בתפקוד הלב, המוח ועוד. לכל אלה יש להוסיף את השפעתם של גורמים מגדריים על הגוף והנפש, כלומר, הסביבה שבה אנחנו חיים, כיצד החברה מגדירה גבר ואישה וכיצד אלה מגדירים את עצמם. הגורמים המגדריים יכולים להיות קשורים לחשיפה שונה לגורמי סיכון, לנגישות ושימוש במשאבים רפואיים רלוונטיים המטפלים והמטופלים לפרש תסמינים באופן שונה בגברים לעומת נשים. במרכזים גדולים ומכובדים בעולם וכמובן גם בארץ, מתעצם היום מחקר בנדון ונוסדו יחידות לחקר ופיתוח רפואה מוטת מין ומגדר.
בשנת 2017 הוכנס תחום הרפואה המגדרית לתוכנית הלימודים בבית הספר לרפואה כאן באוניברסיטת תל אביב, ובפודקסט הזה שוחחנו עם פרופ' מרק גלזרמן, מבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב מייסד ויושב ראש "החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר", שמציינת בימים אלה 15 שנים להיווסדה.
האזינו לפרק נוסף בסדרת הפודקסטים בנושא מגדר של "תל אביב-360 – ערוץ הפודקסטים של אוניברסיטת תל אביב"
מנחה : ורד לבקוביץ

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page