top of page

חזרה לפרקים

היסטוריה

רפואה בתקופה העוסמאנית

podcast

פרופ' מירי שפר מוסנזון, ראשת בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ


באילו מובנים הרפואה המודרנית נחשבת טובה יותר מבעבר? האם עלות הטיפול הרפואי הגבוהה מאי פעם היום מצדיקה את התמורה? יותר אנשים החלו בשנים האחרונות לבחור בתרופות אלטרנטיביות במקום ברפואה וטכנולוגיה אורתודוקסית והם מטילים ספק ברפואה המודרנית.
בפודקסט המרתק פרופ' מירי שפר מוסנזון, ראשת בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ וחברת החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת ת"א מציגה שיח הביקורתי של מה הוא "טוב" או "מודרני" לגבי מוסדות בריאות עכשוויים על ידי חזרה לדוגמאות היסטוריות, מערביות ולא מערביות כאחד.
פרופ' שפר משחזרת את התפיסות של אנשי המזרח התיכון הטרום-מודרני באיזורים דוברי תורכית וערבית לגבי בריאות, חולי ומוות מזווית של אופן הניהול, הארגון והפיקוח של רפואה ובריאות. היא מתארת כיצד מגיפות – קטלניות וחוזרות ונשנות - שופכות אור על תקופה שבה גורם המחלה היה עלום מעיני הציבור ואנשי המדע. היא מדברת על גילוי החיידקים ועל מחוללי המחלות, על תקופה שבה היתה הרפואה הציבורית חלום רחוק ובמקומם מטפלים עממיים, קמיעות וגם חרדות. ולבסוף היא עונה על השאלה מה בסופו של דבר עדיף – רפואת העבר או רפואה מודרנית?
מוזמנים להאזין לפרק נוסף בפודקסט תל אביב 360, ערוץ הפודקסטים של אוניברסיטת תל אביב בהנחיית מיקי מירו.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page