top of page

חזרה לפרקים

אנשים להם חיכינו

פרק 2: מיכל מולדבסקי וקובי זמיר, עושים בית ספר
איריס לונדון-זולטי

podcast

איריס לונדון-זולטי

מיכל מולודובסקי וקובי זמיר, אנשי חינוך, מדברים עם איריס לונדון-זולטי על מצב המורים בארץ. על המחסור החמור בכוח אדם, המשכורות הנמוכות, משבר האמון, וחוסר התאמה של ביה"ס לעידן שבו אנו חיים, ומציעים פתרונות אפשריים למצב, שמופיעים בספר שפרסמו יחד בשם – עושים בית ספר - המציע לעוסקות ולעוסקים בחינוך התבוננות מחודשת על המציאות המוכרת.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page