top of page

חזרה לפרקים

חותרים למדע

פרק 1: במדינת החיידקים רעש, מהומה

podcast

פרופ' אביגדור אלדר חוקר קבלת החלטות אצל טורפי החיידקים והדוקטורנטית יערה גורדון

"חותרים למדע", מגזין המדע של תל אביב 360 בהנחיית גל פינקלשטיין ויהונתן ברקהיים. בתוכנית: חדשות מדע • פרופ' אביגדור אלדר חוקר קבלת החלטות אצל טורפי החיידקים • הדוקטורנטית יערה גורדון הופכת את המעיים והדלקות שלהם • חידה מיקרוביולוגית לסיום

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page