top of page

חזרה לפרקים

מלחמת "חרבות ברזל"

פילנתרופיה בישראל במלחמת "חרבות ברזל"

podcast

עו"ד גליה פייט שהיא עורכת דין לענייני חברה ומנכ"לית המרכז למשפטים ופילנתרופיה בפקולטה למשפטים בוכמן באוניברסיטת תל אביב.

עידו אהרוני אהרונוב מנחה בפרק החדש את עו"ד גליה פייט שהיא עורכת דין לענייני חברה ומנכ"לית המרכז למשפטים ופילנתרופיה בפקולטה למשפטים בוכמן באוניברסיטת תל אביב. המפגש של גליה עם הפילנתרופיה והקמת מכון מחקר פילנתרופי עומד במרכז שיחתנו.
בניגוד למה שרוב האנשים אומרים על הישראלים, שהם לא ידועים בתרומותיהם לצדקה, התגובה לזוועות ה-7 באוקטובר מעידה אחרת: התגובה הפילנתרופית לטבח ב-7/10 ולמלחמת חרבות הברזל הייתה חיובית באופן גורף - בשלושה מעגלים: (א) תגובה ספונטנית של הישראלים - ארגונים - התנדבות ותרומות, (ב) תגובת הפילנתרופיה הממוסדת - תורמים אסטרטגיים, קרנות פילנתרופיות, קהילות יהודיות בחו"ל, ו- (ג) תגובת הפילנתרופיה להתפרצות האנטי- שמיות ואנטי-ציונות - אולי אפשר לדבר בפעם אחרת.
בשיחה זו נוגעים אהרוני ופייט גם בתגובתה החסרה של ממשלת ישראל שכן מה שלא עובד טוב בתקופות שגרה (תשתית ממשלתית לשירותים חברתיים) לא יכול לעבוד היטב בשעת חירום. עם זאת, פייט מדגישה תמונה יוצאת דופן של גיוס אזרחי וסולידריות חברתית לאחר 10/7.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page