top of page

חזרה לפרקים

משבר האקלים

ערים חכמות והגברת תנועתם של הולכי הרגל

podcast

פרופ' יצחק אומר, ראש המרכז לחקר הליכתיות עירונית בביה"ס לסביבה ומדעי כדור הארץ

קידום הליכה ברגל היא אחת הדרכים להתמודד עם משבר האקלים – כשאנחנו הולכים ברגל אנחנו נוסעים הרבה פחות, חוסכים אנרגיה ומונעים זיהום אוויר ופליטה של גזי חממה. זה כמובן גם בריא לגוף ו"על הדרך" אפשר גם להאזין לפודקאסטים.פרופ' יצחק אומר, ראש המרכז לחקר הליכתיות עירונית בביה"ס לסביבה ומדעי כדור הארץ, מסביר לנו כיצד התכונות של הסביבה העירונית (כמו צפיפות, מגוון שירותים ונגישות) קובעות במידה רבה איך ננוע במרחב וכמה נלך ברגל.

הדברים נאמרים על רקע ממצאי מחקר מקיף מבוסס-GPS המוכיחים בבירור שתהליכי הפירבור וגישת התכנון העכשווית יוצרים סביבה עירונית שאינה מאפשרת מספיק נגישות לא-ממונעת ולכן רשויות השלטון בישראל צריכות לשנות את מדיניותן.

לטענתו של פרופ' אומר, קידומן של סביבות הליכתיות הוא חשוב במיוחד כי הן יוצרות דינמיקה שמובילה לעירוניות בת-קיימא, שהכרחית כיום כאשר נושא הקיימות הוא מרכזי בחיינו.

חשוב גם לנצל את ההשפעות החיוביות של תנועת הולכי הרגל על העיר כדי להשיג יעדי תכנון כמו בטיחות ובטחון ברחובות העיר, התחדשות עירונית, אינטגרציה בין שכונות מגורים וקידום של ערים חכמות.

האזינו לפודקאסט תל אביב 360 של אוניברסיטת תל אביב בהנחיית מיכאל מירו

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page