top of page

חזרה לפרקים

פסיכולוגיה ומדעי המוח

עצים ורוחות" - על רוחות ואמונות בתרבויות שונות בעולם"

podcast

פרופ' יובל רוטמן מהחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב

בפודקסט "תל אביב 360" מתארח פרופ' יובל רוטמן מהחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, שהוציא באחרונה את הספר "עצים ורוחות" בהוצאת מאגנס. הספר הוא מסע מחקר אנתרופולוגי על התופעה של אמונה ברוחות העצים ועל אמונה בכלל בקרב תרבויות שמתייחסות לעצים כבעלי נפש משל עצמם. שאלת המחקר המרכזית הייתה: "מהו הקשר בין מבנה הנפש לעולם האמונה?, האם אכן ניתן ליצור יחסים של ממש באופן חד-צדדי מול סובייקט בלתי-גשמי, במקרה זה רוח עץ, ואם כן, כיצד בדיוק?
בפודקסט שוחחנו עם פרופ ' רוטמן על אנימיזם, ועל החלוקה בין מי שיש לו נפש – האדם, למי שאין נפש – הטבע.
שוחחנו על הקשר שבין פסיכולוגיה, היסטוריה ואנתרופולוגיה. כיצד הנפש היא ההיבט החיוני שמייצר את ההתנהגות, המחשבה והפעולה של האדם. מה הקשר בין מונותיאיזם לאמונה בעצים? האם יש במיאנמר אנימיזם קלאסי מבחינה סביבתית - ייחוס רוח לטבע, כמו לעצים, נהרות, יערות וכד' או מבחינה חברתית - התפקיד שממלאות רוחות הטבע בקיבוץ מחדש של הקהילה סביב פולחן האלוהות המחוברת לטבע.
פרופ' רוטמן חושף בפודקסט כיצד הראיונות שערך עם התושבים המקומיים הכריחו אותו לצאת ממסגרת החוקר האובייקטיבי, הבלתי מעורב. הצד ההתייחסותי אל אובייקט המחקר הפך במהלך השהות במיאנמר לסובייקט.
האזינו לפרק נוסף של הפודקסט "תל אביב 360" - בהנחייתה של ורד לבקוביץ

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page