top of page

חזרה לפרקים

היסטוריה

סיפורה של אנה פרנק והיבשת האפריקאית

podcast

ד"ר אירית בק, ראש התכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב.

בפרק זה מארח המנחה שלנו, השגריר עידו אהרוני, את ד"ר אירית בק, ראש התכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. אירית היא מרצה בחוג ללימודי המזרח התיכון ואפריקה וראש התכנית לחקר אפריקה במרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה. תחומי המחקר שלה הם האסלאם העכשווי, יישוב סכסוכים וארגונים אזוריים, בעיקר בקרן אפריקה ובמערב אפריקה. כאן אנו דנים ברלוונטיות של השואה לנרטיב האפריקאי, רגישות תרבותית, חזונה של גולדה מאיר לגבי אפריקה והקסם של ד"ר באק מאפריקה. הצטרפו אלינו לדיון חשוב זה ושתפו אם תרצו

על סיפורה של אנה פרנק והיבשת האפריקאית

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page