top of page

חזרה לפרקים

אמנויות ושירה ישראלית

סימפוזיון ברטולט ברכט בזמנים אפלים: גזענות, דיכוי פוליטי ודיקטטורה

podcast

פרופ' פרדי רוקם ופרופ' גד קינר-קיסינגר

ילו אפשרויות למחאה ולהתנגדות פעילה ניצבו בפני ברכט בשנות השלושים והארבעים של המאה הקודמת? אם ניקח אפשרויות אלו בחשבון, ומה ניתן ללמוד מכך לגבי מורשת ברכט באמנות האקטיביסטית של ההווה? דקאן הפקולטה לאמנויות לשעבר, פרופ' פרדי רוקם, וראש החוג לאמנות התיאטרון לשעבר, פרופ' גד קינר-קיסינגר, בשיחה מרתקת על תגובתו של ברכט על הגזענות, הדיכוי הפוליטי והדיקטטורה בעידן שהוא עצמו הגדירו כ"זמנים אפלים".
הפודקסט מסכם בחמשה ימי סימפוזיון שהובילה "אגודת ברכט הבינלאומית" מהחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף החוג לתיאטרון באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת חיפה. במסגרת הסמפוזיון הדיונים התמקדו במספר סוגיות, בהן: הביטוי של מורשת ברכט הן במחקר והן ביצירה האמנותית, והאם עשויות התיאוריה והפרקטיקה של ברכט לשמש כדגם ("מודל" בהגדרת ברכט) ליחסי-הגומלין בין אמנות ואידיאולוגיה, או/גם בין יצירה אמנותית לפעולה פוליטית?

כמו כן, הדיונים עסקו בפועלו העיוני של המחזאי, הבמאי, הוגה התיאטרון והפילוסוף החברתי-פוליטי הדגול ברטולט ברכט, בדגש על יצירותיו העיוניות הפחות מוכרות, אך בעלות ההשפעה הרבה ביותר בהקשר הנסיבות הפוליטיות, החברתיות והתרבותיות של זמננו. בתגובות אמנותיות ופוליטיות על אי-שוויון, עוול, דיכוי ופגיעה בזכויות אדם ובחופש הדיבור והתנועה ב"זמנים האפלים" שלנו, כאן ועכשיו, וכן מהן התשובות שניתנות לשאלות אלו במורשת ברכט.
מוזמנים להאזין לפרק נוסף בפודקסט תל אביב 360, ערוץ הפודקסטים של אוניברסיטת תל אביב.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page