top of page

חזרה לפרקים

הפודקסט החברתי

סטודנטים על הרצף האוטיסטי

podcast

גבע שפירא -סטודנט לתואר שני על הרצף האוטיסטי, אלברטו מסצ'יאני פסיכולוג קליני ומנהל השירות הפסיכולוגי בדקנאט להצלחת הסטודנטיות והסטודנטים ומיכל בונה מזרחי ממונת תחום מגדר וא.נשים עם מוגבלות בנציבות לשוויון, מגוון וקהילה.

גבע שפירא, סטודנט על הרצף האוטיסטי משלים בימים אלו את התואר השני בחינוך באוניברסיטת תל אביב במסגרת תכנית יהלום של הדקאנט להצלחת הסטודנטים והסטודנטיות. בפודקאסט המרגש והמעצים גבע קורא לצעירים רבים אחרים שעל הרצף האוטיסטי, לא לחשוש, להגיע לאקדמיה ולהשלים לימודים לתואר.הפרק עסק בשילוב של סטודנטים ואנשי סגל עם מוגבלויות במרקם החיים בקמפוס.

לצידו של גבע מתארחים באולפן הפודקסט החברתי בהנחייתה של איריס לונדון-זולטי, גם אלברטו מסצ'יאני פסיכולוג קליני ומנהל השירות הפסיכולוגי בדקנאט להצלחת הסטודנטיות והסטודנטים ומיכל בונה מזרחי ממונת תחום מגדר וא.נשים עם מוגבלות בנציבות לשוויון, מגוון וקהילה.תכנית יהלום של אוניברסיטת תל אביב פועלת במטרה לסייע לסטודנטים על הרצף האוטיסטי בהשתלבותם האקדמית והחברתית בחיי הקמפוס. לאחר הקבלה לתוכנית הסטודנטים.ות זכאים לקבלת ליווי של חונך או חונכת אישי.ת ולהתאמות אקדמיות מגוונות. החניכה מסייעת בהתנהלות מול הגורמים האקדמיים והמנהליים וחשוב אף יותר - בפן הבין אישי, בתרגול מיומנויות תקשורת ובהשתלבות החברתית בכיתות.סטודנטים.ות על הרצף המעוניינים להשתלב בפרויקט יהלום ולקבל פרטים נוספים, מוזמנים לפנות בדוא"ל assist@tauex.tau.ac.il.האזינו לפודקאסט תל אביב 360 של אוניברסיטת תל אביב 

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page