top of page

חזרה לפרקים

מזה"ת ובטחון

ניתוח מלחמת 7 באוקטובר: לאן נמשיך מכאן?

podcast

ד"ר הראל חורב, ראש דסק ניתוח רשתות חברתיות במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב

ד"ר הראל חורב הוא ראש דסק ניתוח רשתות במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. חורב הוא היסטוריון המתמקד ברשתות בלתי פורמליות במזרח התיכון וניתוחן עם כלים המשלבים מחקר היסטורי אמפירי ותורת הרשתות. בפרק חדש זה דן ד"ר חורב בהשלכות של מלחמת עזה ב-7 באוקטובר על קשריה של ישראל עם הפלסטינים, הקהילה הבינלאומית ומחוצה לה.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page