top of page

חזרה לפרקים

מדעי הרפואה

נזקים של עישון פאסיבי

podcast

פרופ' לאה רוזן, ביה"ס לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה

פרופ' לורה רוזן ילידת ארה"ב היא יו"ר המחלקה לקידום בריאות בבית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. פרופ' רוזן עלתה לישראל בשנת 1986. בהשראת הניסיון המשפחתי שלה, היא לקחה על עצמה את נושא העישון, עישון יד שנייה ונזקים חברתיים נלווים - כמוקד עיקרי שלה כחוקרת ותומכת בריאות הציבור. בפרק זה פרופ' רוזן דנה עם המנחה עידו אהרוני אהרונוב בדרכים יעילות למניעת עישון בכלל ובפרט בשטחים ציבוריים.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page