top of page

חזרה לפרקים

הפודקסט החברתי

מתנדבים באפריקה

podcast

אופיר ענבר ויעל בנוביץ', אוניברסיטת תל אביב

בפרק זה המארח שלנו, השגריר עידו אהרוני ארונוב, מארח שני אקדמאים צעירים המייצגים את פרויקט אפריקה ומהנדסים ללא גבולות: קבוצה של 22 מתנדבים, כולם מאוניברסיטת תל אביב, הפועלים במרץ לשיפור חייהם של תושבי הכפר באפריקה. יעלי בנוביץ' ילידת רעננה
ואופיר ענבר יליד תל אביב, התאהבו בטנזניה, כשהם עובדים על הטמעת מערכות איסוף מים על גגות ועל העיסוק בתוכניות הכשרה לפיתוח מיומנויות ניהול מים מקומיות.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page