top of page

חזרה לפרקים

פסיכולוגיה ומדעי המוח

מוח, מין ומגדר - מהם היחסים ביניהם?

podcast

פרופ דפנה יואל, ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

האורחת שלנו פרופ' דפנה יואל הגתה את השערת 'פסיפס' - הטענה שהבדלים בין המינים במוח אינם מצטברים באופן עקבי אצל אנשים. בדיון עם המארח, עידו אהרוני אהרונוב, היא טוענת שרוב המוחות מורכבים הן מתכונות השכיחות יותר אצל נשים והן מתכונות שכיחות יותר אצל גברים. פרופ' יואל קיבלה את הדוקטורט שלה. בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב בשנת 1998, והצטרפה לפקולטה של TAU, לאחר שקיבלה את מלגת אלון למדענים ישראלים צעירים. כיום היא חברה בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובבית הספר למדעי המוח סגול. עבודתה בשאלות הקשורות למוח, מין ומגדר זכתה להערכה בינלאומית.
קישור לאתר פסיפס מגדר, שבו אנשים יכולים לחקור את הפסיפס המגדרי שלהם https://gendermosaic.tau.ac.il/,
פסיפס מגדר: מעבר למיתוס של המוח הגברי והנקבי: https://gendermosaic.tau.ac.il/the-book/.
שיחת TEDx: עתיד ללא מגדר https://www.ted.com/talks/daphna_joel...

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page