top of page

חזרה לפרקים

סייבר ו-AI

מה עתיד המיחשוב?

podcast

פרופ' טובה מילוא, דיקן הפקולטה למדעים מדוייקים

בפרק זה הייתה לנו הזדמנות לדון בעתיד המחשוב והמדעים המדויקים מפי פרופ' טובה מילוא ילידת נתניה דיקן הפקולטה למדעים מדויקים.

עד כמה מחשבים חזקים יסייעו לקדם פתרונות לבעיות הקשורות לבריאות, סביבתיות וחברתיות?
פרופ' מילוא מספרת על הקריירה שלה, כמו גם על עבודת הסגל שלה.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page