top of page

חזרה לפרקים

מלחמת "חרבות ברזל"

מה באמת קרה ב 7.10?

podcast

ד"ר דן שיפטן, מרצה באוניברסיטת תל אביב וראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה

ד"ר דן שופטן הוא ראש התכנית הבינלאומית לתואר שני בביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, מנהל המרכז ללימודי ביטחון לאומי באוניברסיטה (2008-2018), פרופסור אורח (2012-2014) בחוג ל- ממשלה באוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושינגטון ומרצה במכללה להגנה לאומית של צבא ההגנה לישראל. בארבעת העשורים האחרונים שימש כיועץ למקבלי החלטות בישראל ולצמרת במשרד ראש הממשלה, משרד החוץ, משרד הביטחון, צה"ל והמועצה לביטחון לאומי.
מאז אמצע שנות ה-70 ד"ר שופטן מתדרך חברים ואנשי צוות בקונגרס האמריקני, כמו גם אנשי מקצוע מובילים ומינויים פוליטיים מרכזיים ברשות המבצעת. באירופה הוא תדרך שרים, חברי פרלמנט, מנהיגים פוליטיים, קצינים בכירים, גורמי הגנה ומודיעין ויועצי ממשלה. הוא מרצה בקביעות באוניברסיטאות, מרכזי מחקר וצוותי חשיבה מובילים בארצות הברית, אירופה ומזרח אסיה, והוא מקור ומרואיין קבוע בנושאי המזרח התיכון לכלי התקשורת הגדולים בישראל, בעולם הערבי, אירופה וצפון אמריקה.
לדעת שופטן, ההתנתקות החד-צדדית של ישראל מעזה היא צעד ראשון בתהליך היסטורי רחב יותר.
בפרק זה הוא חולק את חזונו לעתיד עזה והסכסוך הישראלי-פלסטיני.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page