top of page

חזרה לפרקים

מדיני פוליטי

מדוע אין לישראל חוקה?

podcast

פרופ' חנה לרנר היא ראשת בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב

פרופ' חנה לרנר היא ראש בית הספר למדעי המדינה, ממשל ועניינים בינלאומיים של אוניברסיטת תל אביב. תחום התמחותה לא יכול היה להיות רלוונטי יותר לנושא זה: מחקר השוואתי של חוקות. בפרק זה של, המנחה עידו אהרוני ופרופ' לרנר עוסקים בדיון על ההיסטוריה של כמה ניסיונות כושלים של ישראל לנסח חוקה, על הנוף החוקתי במדינות אחרות, כמו גם על תרחישים שונים להתאוששות של ישראל מהמשבר החוקתי הנוכחי שלה.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page