top of page

חזרה לפרקים

מזה"ת ובטחון

מבט אל מאחורי הקלעים של הסכמי השלום במזרח התיכון

podcast

איתמר רבינוביץ , פרופסור אמריטוס להיסטוריה של המזרח התיכון, הנשיא השישי של אוניברסיטת תל אביב, ושגרירה לשעבר של ישראל בארצות הברית.

נשיא אוניברסיטת תל אביב לשעבר (1999-2007) ושגריר בארה"ב (1993-1996), פרופ' איתמר רבינוביץ' מילא תפקיד פעיל בכמה מרגעי מדיניות החוץ הקריטיים והמסקרנים ביותר של ישראל.
בפרק זה חולק רבינוביץ' עם המנחה השגריר עידו אהרוני ארונוב כמה אנקדוטות 'מאחורי הקלעים' על קשריו האישיים ההדוקים עם ראש הממשלה המנוח יצחק רבין.
מה באמת קרה בין ישראל לסוריה במהלך המשא ומתן בתחילת שנות ה-90,
שנותיה הראשונות של אוניברסיטת תל אביב ותובנות לגבי עתיד הקשרים בין ארה"ב לישראל.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page