top of page

חזרה לפרקים

מדעי הרפואה

להפוך את הסרטן למחלה כרונית

podcast

פרופ' נטע ארז, סגנית הדיקאנית, הפקולטה לרפואה

פרופ' נטע ארז מאוניברסיטת תל אביב היא ראש המעבדה לביולוגיה של גידולים וסגנית דיקן הפקולטה לרפואה. המחקר שלה מתרכז סביב דרכים להבין ולהילחם בהתפשטות של סרטן השד והמלנומה, כל זאת תוך ניסיון לפענח את האינטראקציה בין הגידול לסביבתו. בפרק זה פרופ' ארז דנה עם המנחה עידו אהרוני אהרונוב בשלבים הראשונים של הקריירה שלה, במעורבותה בהדרכת מדענים צעירים ובעבודתה המדעית פורצת הדרך.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page