top of page

חזרה לפרקים

הורות וחינוך

כל ילד שני בישראל מקבל כיום השכלה של עולם שלישי

podcast

פרופ' דן בן דוד, מדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב


פרופ' דן בן-דוד עורך עבורנו ניתוח דמוגרפי מרתק של מערכת החינוך בישראל והשלכותיה הכלכליות-חברתיות. לפיו, כ-50% מהילדים מקבלים כיום השכלה של עולם שלישי – והם שייכים לחלקי האוכלוסייה הגדלים הכי מהיר. ילדים אלה כשיגדלו יוכלו לקיים רק משק של עולם שלישי. אך משק עולם שלישי לא יוכל לקיים מערכות בריאות ורווחה של עולם ראשון – וגם לא מערכת בטחון של עולם ראשון, עם כל המשמע מכך על היכולת של ישראל להתקיים בעתיד. לדבריו של פרופ' בן דוד המדינה חייבת להתעשת ומהר!
האזינו לפודקאסט תל אביב 360 של אוניברסיטת תל אביב בהנחיית מיכאל מירו

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page