top of page

חזרה לפרקים

חקר אוויר וחלל

כיצד עיצבה האוכלוסייה האוקראינית את פני העימות עם רוסיה?

podcast

ד"ר תומר פדלון משוחח עם ד"ר שרה פיינברג ודניאל ראקוב


מלחמת רוסיה-אוקראינה היא דוגמה עדכנית וייחודית לאינטראקציה בין מדינה תוקפת, מדינה מתגוננת והמערכת הבין־לאומית – ובתווך של כל אלה אוכלוסייה אזרחית אוקראינית, שבניגוד לכל הציפיות הפכה לגורם בעל השפעה מרכזית על הצדדים ועל העימות עצמו.
כיצד קרה הדבר ומה ניתן ללמוד מכך? ד"ר תומר פדלון משוחח עם ד"ר שרה פיינברג ודניאל ראקוב על מחקרם, ״השפעתה הגוברת של האוכלוסייה האזרחית על שדה הקרב המודרני: מבט על מלחמת רוסיה-אוקראינה״.


מהן הגישות השונות של כל אחד מהצדדים כלפי האוכלוסייה? כיצד הידרדר מבצע צבאי מוגבל ו"כירורגי" לברוטליזם ולפגיעה משמעותית כל כך באזרחים? מהי "החזית הדיגיטלית" וכיצד היא משפיעה על שדה הקרב המודרני? מהם הלקחים שישראל יכולה ללמוד מכך? על כל אלה ועוד בפודקאסט של מרכז אלרום לחקר מדיניות ואסטרטגיית אוויר וחלל באוניברסיטת תל אביב.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page