top of page

חזרה לפרקים

שואה וזיכרון

כדי להילחם באנטישמיות, עלינו להבין אותה

podcast

פרופ' חוי דרייפוס , החוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב וראש המרכז לחקר השואה בפולין ביד ושם.

בפרק המיוחד הזה, המנחה האורחת מריה אלול – סטודנטית באוניברסיטת תל אביב וחברה בכוח המשימה של האוניברסיטה למאבק בדיסאינפורמציה – מראיינת את ההיסטוריונית פרופ' חוי דרייפוס, העומדת בראש המרכז לחקר השואה בפולין, בארגון הבינלאומי של יד ושם. המכון לחקר השואה. יחד הן דנות במשמעות האנטישמיות, ההקשרים ההיסטוריים והפוליטיים שלה, ובעלייה הנוכחית באלימות נגד יהודים ברחבי העולם.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page