top of page

חזרה לפרקים

פסיכולוגיה ומדעי המוח

יישוב סכסוכים והטבח ב - 7 באוקטובר

podcast

ד"ר בועז המאירי מרצה בכיר וראש תכנית אבנס לניהול סכסוכים וגישור בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב.

בפרק זה המארח שלנו עידו אהרוני ארונוב מארח את ד"ר בועז המאירי מרצה בכיר וראש תכנית אבנס לניהול סכסוכים וגישור בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב. הוא גם משמש כחוקר מעבדה לפיתוח אנושי במכון בוריס מינטס ב-TAU. הוא קיבל את הדוקטורט שלו בפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטת תל אביב ב-2019, ולאחר מכן עשה את מלגת הפוסט-דוקטורט שלו במעבדה למדעי המוח לשלום וקונפליקט באוניברסיטת פנסילבניה, ואת מלגת פוסט-דוקטורט במעבדה לחדשנות ב-Beyond Conflict.
המומחיות של המאירי היא בחינה של מחסומים פסיכולוגיים שונים לשינוי עמדות ופתרון קונפליקטים (למשל, קורבנות), ופיתוח התערבויות פסיכולוגיות (למשל, חשיבה פרדוקסלית) כדי להתמודד עם מחסומים אלו ולקדם יחסים בין קבוצות טובים יותר ופתרון קונפליקטים.

כאן, אהרוני והמאירי בוחנים דרכים להתגבר על האתגר שהציג הטבח ב-7 באוקטובר ותוצאותיו.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page