top of page

חזרה לפרקים

פסיכולוגיה ומדעי המוח

טיפים מעשיים להפחתת מתח וניהול חרדה

podcast

פרופ' תלמה ליבל, אמריטה בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

האורחת שלנו היא פרופ' אמריטוס תלמה לובל לשעבר ראש החוג לפסיכולוגיה ודיקן הסטודנטים. תלמה היא סופרת פוריה שחיברה כמה רבי מכר על יישומים מעשיים של מתודולוגיות פסיכולוגיות. בפרק זה, לובל משתפת את המארח עידו אהרוני בדרכים להפחתת מתח ולהפחתת חרדה בתקופת מלחמה בישראל. היא קיבלה את הדוקטורט שלה. בפסיכולוגיה מאוניברסיטת תל אביב וניהלה את עבודת הפוסט-דוקטורט שלה באוניברסיטת הרווארד. כדיקן הסטודנטים קידמה לובל מספר תוכניות של השפעה חברתית שמטרתן לצמצם פערים בחברה הישראלית

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page