top of page

חזרה לפרקים

מדעי הרפואה

טיפולים להפחתת תגובות הלחץ בזמן הניתוח מקטינים את הסיכון להתפתחותן של גרורות סרטניות

podcast

פרופ' שמגר בן-אליהו מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב ופרופ' עודד זמורה מהמרכז הרפואי שמיר, אסף הרופא

מחקרם של פרופ' שמגר בן-אליהו מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב ופרופ' עודד זמורה מהמרכז הרפואי שמיר, אסף הרופא

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page