top of page

חזרה לפרקים

הורות וחינוך

חינוך הוא המפתח לצמצום אי השוויון

podcast

ד"ר עידית ליאורה אדלר, ביה"ס לחינוך

ד"ר אדלר הוא מרצה וחוקרת במחלקה למתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בבית הספר לחינוך קונסטנטינר באוניברסיטת תל אביב. בפרק זה היא דנה עם המנחה עידו אהרוני במשמעות של "הוראה ולמידה בסביבות סוציו-קונסטרוקטיביסטיות", מערכת שבה היא דוגלת בהתבסס על מחקריה וניסיונה.
ד"ר אדלר מאמינה גדולה בגישה הקהילתית ללמידה: "מינוף הזדמנויות ללמידה עצמית בכיתה המדעית". כאן היא מרחיבה על ההבדל בין חינוך ללמידה ומצביעה על מרכזיותו של החינוך בגישור חברתי. ואי שוויון כלכלי.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page