top of page

חזרה לפרקים

חותרים למדע

חותרים למדע" , פרק 5: איך שחרק מסתובב לו"

podcast

בהנחיית גל פינקלשטיין-זוטא ויהונתן ברקהיים: ד"ר בת אל פנחסיק והדוקטורנטית נטע שביל

"חותרים למדע", מגזין המדע של תל אביב 360 בהנחיית גל פינקלשטיין-זוטא ויהונתן ברקהיים. בתוכנית: עובדות שמחקות את הטבע • ד"ר בת אל פנחסיק מהנדסת בהשראת חרקים • הדוקטורנטית נטע שביל מחברת בין החגב למחשב • חידה ספורטיבית לסיום

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page