top of page

חזרה לפרקים

חותרים למדע

חותרים למדע" , פרק 4: תגובה, חצי תגובה, מבט אחד מהיר"

podcast

בהנחיית גל פינקלשטיין-זוטא ויהונתן ברקהיים: ד"ר עמית סיט והדוקטורנט אור לוסקי

"חותרים למדע", מגזין המדע של תל אביב 360 בהנחיית גל פינקלשטיין-זוטא ויהונתן ברקהיים. בתוכנית: כימיה של עובדות • ד"ר עמית סיט מתכנת פולימרים חכמים • הדוקטורנט אור לוסקי מסובב את גרעין האטום • חידה כימית לסיום

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page