top of page

חזרה לפרקים

חותרים למדע

חותרים למדע" , פרק 3: מים מים בששון"

podcast

בהנחיית גל פינקלשטיין-זוטא ויהונתן ברקהיים: ד"ר אינס צוקר והדוקטורנט ברק הלפרן

"חותרים למדע", מגזין המדע של תל אביב 360 בהנחיית גל פינקלשטיין-זוטא ויהונתן ברקהיים. בתוכנית: עובדות כמו מים • ד"ר אינס צוקר מפתחת שיטות לטיפול במים • הדוקטורנט ברק הלפרן מפיק דלק מאלכוהול • חידה מימית לסיום

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page