top of page

חזרה לפרקים

חקר אוויר וחלל

הפעלת כוח אווירי (3) - ישראל 1982-2006

podcast

ד"ר אסף הלר משוחח עם תא"ל (מיל') איתי ברון


ד"ר אסף הלר משוחח עם תא"ל (מיל') איתי ברון על התפיסות להפעלת כוח אווירי בעולם ובישראל. שיחה שלישית: על התפתחות תפקידו של חיל האוויר בתפיסה הישראלית בשנים 1982-2006
(הוקלט ב13.3.23)
מאז שנת 1982 השתנו ההקשרים האסטרטגיים להפעלת חיל האוויר: האיום מצד מדינות המעגל הראשון פחת, וגבר האיום מצד ארגונים לא מדינתיים ומצד מדינות ללא גבול משותף. מה למד חיל האוויר ממלחמת המפרץ הראשונה? למה התכוון מפקד חיל האוויר, דן חלוץ, בהפיכת חיל האוויר "מקבלן פיצוצים לאדריכל"? כיצד התעצבה הפעלת כוח אווירי במבצעי האש בלבנון בשנות התשעים? כיצד השתנה תפקידו של חיל האוויר בעקבות מלחמת לבנון השנייה? על שאלות אלו ואחרות בפודקאסט של מרכז אלרום. האזנה ערבה!

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page