top of page

חזרה לפרקים

חקר אוויר וחלל

הפעלת כוח אווירי (2) - ישראל 1948-1982

podcast

ד"ר אסף הלר משוחח עם תא"ל (מיל') איתי ברון


ד"ר אסף הלר משוחח עם תא"ל (מיל') איתי ברון על התפיסות להפעלת כוח אווירי בעולם ובישראל. שיחה שנייה: על התפתחות תפקידו של חיל האוויר בתפיסה הישראלית בשנים 1948-1982
(הוקלט ב13.3.23)
במשך 35 השנים הראשונות לקיומו התעצב חיל האוויר ככוח מרכזי של מדינת ישראל במלחמה מול מדינות. מה ציפו מנהיגי המדינה הצעירה מחיל האוויר? כיצד השפיעה הצלחת מבצע "מוקד" במלחמת ששת הימים על תפקידו של חיל האוויר במלחמה ובהרתעה מפניה? כיצד השפיעה מלחמת יום הכיפורים על תפקידו של חיל האוויר? איזו משמעות נודעה להישג מול חיל האוויר הסורי במלחמת לבנון הראשונה? על שאלות אלו ואחרות בפודקאסט של מרכז אלרום. האזנה ערבה!

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page