top of page

חזרה לפרקים

הפודקסט החברתי

הפודקסט החברתי, פרק 7: יומני מלחמה - נשות "הסלון" חוקרות מביה"ס לעבודה סוציאלית

podcast

איילת פריאור, ד"ר חגית סיני-גלזר וד"ר לירון בן-עזרא - חוקרות איכותניות מבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטת ת"א.


הפודקאסט החברתי של אוניברסיטת תל אביב מארח את נשות "הסלון" קולקטיב איכותני שהוקם בתחילת שנת 2023 על ידי איילת פריאור, ד"ר חגית סיני-גלזר וד"ר לירון בן-עזרא - חוקרות איכותניות מבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטת ת"א.

הסלון מהווה מרחב חשיבה, חקירה, התבוננות, יצירה ופעולה.

איריס לונדון-זולטי משוחחת איתן על יוזמה שנולדה אצלן במהלך המלחמה. מתוך החוויה האישית שלהן והשאלות שעלו בהן כחוקרות, כנשים, כבנות אדם, הן יזמנו פרויקט של איסוף יומנים אישיים של חוקרים וחוקרות שנכתבו בצל המלחמה, על מנת ליצור מעין יומן מלחמה קולקטיבי ולתת מילים וקול לחוויות שנדמות כבלתי ניתנות להמשגה.

מהקטעים שקיבלו שנכתבו על ידי חוקרים וחוקרות ממוסדות שונים ומתחומים מגוונים, הן עורכות כעת אסופה של עדות משותפת של החוויות, הרגשות, המחשבות והתחושות הלא מעובדות, בעקבות ה7.10. שתשמש לתיעוד, למחקר ולפרויקטים אומנותיים.
Transcript

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page