top of page

חזרה לפרקים

ביוגרפיות וספרות

העבר, ההווה והעתיד של העברית

podcast

פרופ נעמי ברנר מהמחלקה לשפות ותרבויות המזרח הקרוב ודרום אסיה באוניברסיטת אוהיו סטייט ופרופ אמריטה תמר סוברן מהמחלקה ללשון עברית ובלשנות שמית באוניברסיטת תל אביב.

פרופ נעמי ברנר מהמחלקה לשפות ותרבויות המזרח הקרוב ודרום אסיה באוניברסיטת אוהיו סטייט ופרופ תמר סוברן, פרופסור אמריטה מהמחלקה ללשון עברית ובלשנות שמית באוניברסיטת תל אביב.
לקחו הפסקה קצרה מהכנס השנתי של האגודה הלאומית של פרופסורים לעברית, וישבו עם אנה סג'צקי כדי לדבר על האופן שבו העברית כשפה וספרות התפתחה והשתנתה עם הזמן.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page