top of page

חזרה לפרקים

משבר האקלים

הסירקולציה האטמוספירית ושינוי האקלים

podcast

פרופ' נילי הרניק, ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ

מה זו בכלל אטמוספרה?

למה יש ארבע עונות? 

למה באזור אחד מדבר ובאזור אחר יער טרופי?

מה הקשר של הסירקולציה האטמוספירית לכל הדבר הזה - ואיך משבר האקלים מערער אותה ואת כל מזג האוויר שלנו?

איך זה ישפיע על ישראל ומה קרה לעונות של השנה הישראלית?

משבר האקלים מעורר הרבה שאלות ופרופ' נילי הרניק מביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ נותנת לנו תשובות, לפחות על חלקן.

מוזמנים להאזין לפרק נוסף בפודקאסט תל אביב 360 בנושא משבר האקלים. ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page