top of page

חזרה לפרקים

פסיכולוגיה ומדעי המוח

המרכז הלאומי לטראומה וחוסן

podcast

פרופ' בר חיים, ראש המרכז הלאומי לטראומה וחוסן לאומי באוניברסיטת תל אביב

על פי גורמי הבריאות, מלחמת ה-7 באוקטובר הוסיפה כ. 30,000 מקרים נוספים של נפגעי הפרעת דחק פוסט טראומטית. בפרק חדש זה, פרופ' יאיר בר חיים חולק את הידע שלו על מהי הפרעת דחק פוסט טראומטית ומהן הדרכים היעילות ביותר להתמודד איתה. פרופ' בר חיים הוא ראש המרכז הארצי החדש לטראומה וחוסן לאומי באוניברסיטת תל אביב.
פרופ' בר חיים: "מרכז הטראומה הוא מרכיב אחד במרכז המתוכנן, שיכלול מרכיב מחקר קליני עצום, מרכז הדרכה ומרכז לקביעת מדיניות לטיפול בהפרעת הדחק הפוסט טראומטי. לפני שנה החלה בנייתו של המתחם, הכולל מרפאה טיפולית ומעבדות מתקדמות.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page