top of page

חזרה לפרקים

מזה"ת ובטחון

המזרח התיכון - פורום ע"ש ג'ון גנדל, מושב חבר הנאמנים

podcast

ד"ר מיכאל מילשטיין (אל"מ מיל')ראש הפורום ללימודים פלסטיניים, מרכז משה דיין

המפגש השנתי של פורום המזרח התיכון ע"ש ג'ון גנדל מוקדש לניתוח היום שאחרי המלחמה-התוצאות, הלקחים ומה צופן העתיד

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page