top of page

חזרה לפרקים

זואולוגיה ומדעי הצומח

החיים המסתוריים של בעלי החיים", פרק 3 - חרקים"

podcast

פרופ' נטע דורצ'ין שהיא נשיאת החברה האֶנטוֹמוֹלוֹגית, האוצרת ראשית של אוספי החרקים של המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט וחברת סגל בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב

פרק נוסף בסדרת הפודקסטים על "החיים המסתוריים של בעלי החיים", הפרק הפעם מוקדש לחרקים. מחלקת החרקים מונה את מספר המינים הרב ביותר בְּעולם הטבע. בספרות המדעית מתוארים יותר ממיליון מינים שונים של חרקים, אבל, מרבית החרקים עדיין לא התגלו ומשערים שמספרם הכולל כנראה נע בין שישה לעשרים מיליון. רק בישראל ישנם עשרות אלפי מינים שונים של חרקים וגם כאן, בכל שנה מתגלים עשרות מינים חדשים.
מערכת היחסים של האדם עם החרקים היא מורכבת - מצד אחד לחרקים יש תפקיד חשוב במערכת האקולוגיה ולבני האדם יש חיבה לפרפרים, לדבורי הדבש ולחיפושיות שונות, מצד שני חרקים רבים אחרים דוגמת הזבובים, היתושים והתיקנים (ג'וקים) מעוררים סלידה ומהווים מטרד. אז כדי לבדוק איך לבדוק איך חיים בשלום עם הדיכוטומיה הזאת? מה אנחנו באמת יודעים על החיים של החרקים? וגם כדי לנפץ כמה מיתוסים על חרקים הבאנו לאולפן את פרופ' נטע דורצ'ין שהיא נשיאת החברה האֶנטוֹמוֹלוֹגית, האוצרת ראשית של אוספי החרקים של המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט וחברת סגל בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב ושוחחנו איתה על מה המשותף לכל החרקים? מה תרומתם לטבע בכלל ולבני האדם בפרט? איך מגלים מין חדש? על יתוצים ועפצים, באקולוגיה של חרקים, שיטתיות ואבולוציה. מה הוא המגוון הביולוגי וכיצד הוא השתנה במהלך השנים? וגם על טַקסוֹנוֹמיָה, מדע העוסק במיון וסיווג שיטתי של עולם הטבע.
האזינו לפרק נוסף של הפודקסט "תל אביב 360" - מתוך סדרת הפודקסטים "החיים המסתוריים של בעלי החיים סביבנו" - בהנחייתה של ורד לבקוביץ

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page