top of page

חזרה לפרקים

מלחמת "חרבות ברזל"

הדקאנט להצלחת הסטודנטים והסטודנטיות מתגייס

podcast

פרופ' דרורית נוימן דקאנית הסטודנטים וד"ר תמי אמיר מנהלת המרכז לייעוץ לימודי ותעסוקתי


עם כניסתנו למלחמת חרבות ברזל הדקאנט להצלחה נערך במיידי לתת מענים רבים לכל צורך הקשור לסטודנט.ית ולבני משפחתו. המחשבות, הפרוייקטים והגיבוי המוסדי שקבלנו, היו החלק השפוי של כל התקופה הזו שאנו עדיין בעיצומה, ועוד היד נטויה.
בהשתתפות פרופ' דרורית נוימן דקאנית הסטודנטית וד"ר תמי אמיר מנהלת המרכז לייעוץ לימודי ותעסוקי בהנחיית איריס לונדון זולטי

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page