top of page

חזרה לפרקים

הרצאות אורח בקמפוס

הדימוי התקשורתי של ישראל מאז שבעה באוקטובר

podcast

יוסף חדאד, פעיל חברתי, מנכ"ל עמותת "ביחד-ערבים זה לזה", פעיל הסברה בולט מאז 7.10.23

מחזירים את השליטה בנרטיב: הדימוי התקשורתי של ישראל מאז שבעה באוקטובר. חברי הפאנל במושב חבר הנאמנים דנו באסטרטגיות לשיפור אופן הצגתה של ישראל בתקשורת העולמית והתמודדות עם חדשות כזב - פייק ניוז

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page