top of page

חזרה לפרקים

משבר האקלים

דו"ח האקלים של IPCC

podcast

פרופ' קולין פרייס, החוג למדעי כדור הארץ

כרגע אנחנו בקצב התחממות גלובלית של שלוש מעלות עד סוף המאה. דו”ח הפאנל הבינלאומי לשינויי האקלים (IPCC) מתריע מפני השלכות הרסניות אם האנושות לא תצמצם באופן ניכר את פליטות גזי החממה עד סוף העשור: העולם יתחמם באופן הרסני עד סוף המאה והנזקים ישפיעו במשך אלפי שנים. האזהרה הבאה צפויה להתפרסם רק ב-2030, כשכבר יהיה מאוחר מדי.פרופ' קולין פרייס ראש מיזם האקלים בתוך בית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ ע"ש פורטר, מסביר כי חלון ההזדמנויות לפעולה הולך ונסגר. ההתחממות הגלובלית כבר גרמה לשינוים מהירים ונרחבים בים, ביבשה ובקטבים, והשפיעה על החיים על פני כל כדור הארץ. מזג האוויר נעשה קיצוני יותר וקצב השינויים גבוה בהרבה משהיה צפוי וזאת למרות התוכניות והפעולות להיערכות המקודמות בכל מדינות העולם. הפער בהיערכות עדיין גדול מאוד, ועם זאת, עדיין יש לנו עדיין יכולת להשפיע - ההחלטות שנקבל היום והפעולות שנבצע, ישפיעו עלינו ועל הדורות הבאים.האזינו לפודקסט המרתק והחשוב בהנחייתה של לי ירון

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page