top of page

חזרה לפרקים

משבר האקלים

אקלים, מלחמות ופליטים

podcast

פרופ' דני רבינוביץ

האם ההתחממות הגלובלית עשויה לעורר מלחמות עקובות מדם? התשובה לצערנו היא חד משמעית כן.פרופ' דני רבינוביץ פורס בפנינו תחזית עגומה לפיה תנאי מזג האוויר המשתנים עשויים לגרום לפגיעה קשה בחקלאות ולכך שמדינות רבות, בעיקר במזרח התיכון עשויות להיוותר ללא יכולת לייצר מזון.

הלחץ הזה עשוי להשפיע גם על מדינות שכנות אחרות במזרח התיכון וגם על מדינות מעבר לים שכן אוכלוסיות גדולות יעזבו את מדינות האם שלהן ויעברו לאזורים אחרים. בעקבות כך, עלולים להיווצר לחצים דמוגרפיים שיכולים לשנות את היציבות והמאזן במדינות השונות. התוצאה של כל התהליך עשויה להיות מלחמת הישרדות שתפר את הסדר העולמי.

האזינו לפודקאסט תל אביב 360 של אוניברסיטת תל אביב בהנחיית מיכאל מירו

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page