top of page

חזרה לפרקים

פסיכולוגיה ומדעי המוח

איך לשפר את הקשר החברתי?

podcast

פרופ' נורית שנבל, ביה"ס לפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

פרופסור נורית שנבל היא פרופסור לפסיכולוגיה בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תחום המחקר העיקרי שלה הוא "שיפור יחסים חברתיים". עבודתה מתמקדת בהבנת התהליכים החברתיים והפסיכולוגיים הכרוכים בשיפור היחסים החברתיים, בין אם זה בין אנשים או בין קבוצות. היא עוסקת בשני קווי מחקר עיקריים: האחד בוחן את התהליכים המקלים על פיוס או מעכבים אותם, והשני בוחן את התהליכים המקלים או מעכבים שוויון מגדרי למרות התמיכה הפורמלית של ערכים שוויוניים בחברות מערביות, ההתקדמות לקראת שוויון מגדרי אמיתי היא איטית.
בפרק חדש זה פרופ' שנבל שופכת אור נוסף על מתודולוגיית הפיוס, תוך התבוננות הן בקורבן והן במבצע התקיפה מנקודת מבט מדעית גרידא.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page