top of page

חזרה לפרקים

הפודקסט החברתי

"פיית השיניים" שמסייעת לנוער בסיכון

podcast

פרופ' רחל שריג, ראשת ביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר, הפקולטה לרפואה ד"ר רועי אברהמי, רופא שיניים מתמחה בשיקום הפה ומייסד פרויקט "פיית השיניים" ודולב ארונס סטודנטית שנה 5 לרפואת שיניים


״פיית השיניים״ הינו פרויקט הפועל לקידום בריאות הפה בקרב אוכלוסיות קצה ובפרט נוער בסיכון (להטב"י שנפלט מהבית, חוזרים בשאלה שניתקו קשר עם משפחותיהם וכן צעירים שחוו התמכרות לסמים, אלכוהול, ניצול מיני ואף זנות).
במסגרת הפרויקט הפועל בשיתוף פעולה מלא עם בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב, נבנה מענה המבוסס על מיפוי מקיף של הבעיות עבור כל אחד מהצעירים והתאמת טיפול רפואי הלוקח בחשבון הן את הצרכים הדנטליים והן את החסמים הפסיכולוגיים הנלווים לטיפולים אלו.
הטיפולים ניתנים במרפאות בית הספר השונות, על-ידי סטודנטים ומתמחים ברפואת שיניים לצד ליווי מקצועי של רופאי הפקולטה.

בפרק הזה, פרופ' רחל שריג, ראשת ביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר, הפקולטה לרפואה, מומחית ביישור שיניים ולסתות ומכהנת כראש המעבדה לאנתרופולוגיה דנטלית, ראשת מרכז דן דוד לחקר תולדות האדם, וראש המכון לאנתרופולוגיה ע"ש משפחת שמוניס", ד"ר רועי אברהמי, רופא שיניים מתמחה בשיקום הפה יו"ר עמותת "לשנות עולם" ומייסד פרויקט "פיית השיניים" ודולב ארונס סטודנטית שנה 5 לרפואת שיניים מתראיינים אצל איריס לונדון – זולטי ומשתפים על סוגי המטופלים המגיעים ל"פיית השיניים" וכיצד הארגון פועל על מנת להתאים את הטיפול הנכון והמתאים ביותר עבורם .

ארגון "פיית השיניים" פועל כבר למעלה מ- 4 שנים וטיפל בקרוב ל-400 מטופלים. הצוות מונה כ- 200 סטודנטים וכ-100 רופאים מתנדבים. השאיפה של "פיית השיניים" היא להעניק טיפולי שיניים בחינם לאוכלוסייה זו, אך לא זו בלבד, מתוך המטופלים שיגיעו וימצאו כמתאימים תיפתח האפשרות לקבל הכשרה מקצועית בעבור התפקיד "סייע/ת רופא/ת שיניים" וכן השמה כמטפלים במרפאות השונות לאחר ההכשרה. ייתכן ותהליך זה יהווה התחלה חדשה עבורם וכן יוביל את הצעד לשינוי בחייהם. צעד זה יתרום גם לטובת החוסר בצוות הרפואי הדנטלי הקיים היום במרפאות השיניים ברחבי הארץ.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page