top of page

חזרה לפרקים

חותרים למדע

"חותרים למדע", פרק 2: גשם חזק, קל לי לקלוט

podcast

בהנחיית גל פינקלשטיין-זוטא ויהונתן ברקהיים: פרופ' חגית מסר-ירון והדוקטורנט יואב שרעבי

חדשות המדע • פרופ' חגית מסר-ירון זכתה בפרס בינלאומי על הקשר בין אנטנות למזג האוויר • הדוקטורנט יואב שרעבי מספר על אתגרי הייצור של חומרים שכבתיים • חידה מתמטית לסיום

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page